Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T17:03:26+01:00
Gęstość zaludnienia – miara przyporządkowująca populację do powierzchni. W przypadku zaludnienia poszczególnych regionów świata najczęściej stosuje się liczbę osób w przeliczeniu na km².
Pojemność środowiska to liczba jednostek (zwierząt i roślin) przypadająca na jednostkę powierzchni. Wielkość ta określa poziom, ponad który populacja danego osobnika nie może się rozwijać.
Możesz również przedstawić Państwa o największej gęstości zaludnienia oraz napisac ze obszar zamieszkujący przez człowieka to Ekumeny, obszar czasowo zamieszkały przez człowieka to Paraekumena i obszar nie zamieszkały przez człowieka Anekumena.