Proszę o przetłumaczenie tego tekstu: (nie z internetu) We're here to help people of all ages to understand the relationship between plants and people. Plants are important to us in a thousand ways every day. We must look after them carefully so we can continue to use them in the future. Eden is not a theme park like Disneyland. We call it a Living Theatre because we want to tell the stories of the plants that influence our lives. Plants produce oxygen and oxygen gives us life. It is the story of the planet. We use theatre, music, dance and much more to tell this story. We also built Eden because we are optimistic and believe there are solutions to the world's problems. It's a place where we ask: 'What's our best possible future - and how will we get there?'
We hope you will enjoy Eden. And after your visit, we hope you will feel you can do something to protect the environment. If we all work together, we can make a difference.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T18:56:18+01:00
Jesteśmy tutaj by pomóc ludziom w różnym wieku zrozumieć relację pomiędzy ludźmi i roślinami. Rośliny są dla nas ważne każdego dnia. Musimy opiekować się nimi bardzo uważnie, abyśmy w przyszłości mogli korzystać z ich dobra. Eden nie jest parkiem rozrywki jak Disneyland. Nazywamy go Żyjącym Teatrem, gdyż chcemy opowiedzieć historie roślin, które maja wpływ na nasze życie. Rośliny produkują tlen, który daje nam możliwość życia. To jest historia planety. Wykorzystujemy teatr, muzykę, taniec i dużo więcej, aby opowiedzieć tą historię. Zbudowaliśmy Eden, gdyż jesteśmy optymistami i wierzymy, że istnieją rozwiązania problemów, którymi boryka się nasza planeta. To miejsce gdzie zadajemy pytanie:, „Jaka jest nasza najlepsza, najbliższa przyszłość- i jak tam dotrzemy?” Mamy nadzieję, że spodoba wam się Eden i że po wizycie w nim poczujecie, że można zrobić coś, żeby chronić środowisko. Jeśli będziemy współpracować, możemy wszystko zmienić.