Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T20:05:16+01:00
Witaj
1.
dane s=100km, vA=15km/h, vB=25km/h,
szukane t-czas jazdy do spotkania, d-odl. miejsca spotkania od A
vA*t + vB*t = s
15t + 25t = 100
t = 100km /40km/h = 2,5h
Spotkanie rowerzystów nastapiło po 2,5 godzinach jazdy.
d = vA*t = 15km/h*2,5h = 37,5 km
Rowerzysci spotkali się w odległości 37,5 km od miejscowości A.
2.
dane s=2m, t=4s, vo=0
szukane vśr i vk
vśr = s/t = 2m/4s = 0,5m/s
vśr = [vo+vk]/2 = 0,5vk
0,5vk = 0,5m/s
vk = 1m/s
Predkość średnia wynosiła 0,5m/s, a końcowa 1m/s
3.
dane v1=90km/h = 25m/s, v2=54km/h = 15m/s, s=50m,
szukane t
korzystając z względności ruchu możemy obrać wyprzedzany samochód jako
nieruchomy układ odniesienia, względem którego poruszamy się z prędkością
względną Vwzgl = 25m/s - 15m/s = 10m/s.
Aby z pozycji s=50m za przejść do pozycji s=50m przed wyprzedzanym samochodem trzeba przebyć względną drogę 2s = 100m z Vwzgl.=10m/s.
Potrzebny na to czas t = s wzgl /Vwzgl = 100m/10m/s = 10s.
Samochód wyprzedzajacy znajdzie się 50m przed wyprzedzanym po 10s.
4.
dane v=180km/h = 50m/s, vo=0, s= 0,5km = 500m,
szukane t , a
vśr = [vo+v]/2 = v/2 = 50m/s /2 = 25m/s
t = s/vśr = 500m/25m/s = 20s
Rozbieg samolotu trwał 20s.
v = vo + at = at
a = v/t = 50m/s /20s = 2,5m/s2
Przyspieszenie samolotu wynosiło 2,5m/s2.
5.
Fiat Seicento ma przysp. a1 = 90km/h/15s
Honda Civic................a2 = 90km/h/8s
a2/a1 = 15/8 = 1,875
Przyspieszenie Hondy jest 1,875 raza większe od przyspieszenia Fiata.

............................pozdrawiam