Uzupełnij podany tekst

Przebieg reakcji chemicznej można zapisać za pomocą .......a.....
Każde równanie musi spełniać podstawowe prawa chemiczne : ......b........
i .........c............ Oznacza to,że liczba atomów posczególnych ....d.....
znajdujących się po lewej stronie równania musi być taka ........e....
jak po prawej stronie równania

a
b
c
d
e

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-24T13:55:33+02:00
A rownania
b zbilansowanie
c wspolczynniki stechiometryczne
d substancji
e sama