Zad 1
Cena netto towaru wynosi 152 zł. Oblicz cenę brutto tego towaru, uwzględniając podatek VAT w wysokości 22%.
Zad 2
Cena netto pewnego leku wynosi 75 zł. Wyznacz cenę brutto tego leku, doliczając 7% podatku VAT.
Zad 3
Jaka jest cena brutto jednego kilograma pomidorów, jeśli cena netto wynosi 4 zł za 1 kg, a stawka podatku VAT na nieprzetworzone produkty rolne wynosi 3% ?

3

Odpowiedzi

2009-10-24T13:53:59+02:00
Zad 1 185,44zł 152zł x22% wynik dodaj do 152zł

zad 2 80.25 75 x 7% wynik dodaj do 75zł

zad 3 4.12 4 x 3% wynik dodaj do 4


wystarczy tylko liczbę pomnożyć przez procent
  • Użytkownik Zadane
2009-10-24T13:56:59+02:00
Zad 1
152-100%
x-122%

x=152*122%/100%
x=38*122/25
x=185,44

Odp. Cena brutto wynosi 185,44zł.

Zad 2
100%-75
107%-x

x=75*107%/100%
x=3*107/4
x=80,25

Odp. Cena brutto wynosi 80,25zł.

Zad 3
100%-4
103%-x

x=4*103%/100%
x=103/25
x=4,12

Odp. Cena brutto 1kg pomidorów wynosi 4,12zł.
2009-10-24T14:03:57+02:00
Zad.1] 22%=0,22 152zł+0,22×152=152+33,44=185,44zł zad.2] 7%=0,07 75zł+0,07×75=75+5,25=80,25zł zad.3] 3%=0,03 4zł+0,03×4=4+0,12=4,12zł