Odpowiedzi

2010-03-11T20:33:17+01:00
Dane:
F₁ = 1,24 N
F₂ = 0,62N
ρ = 784 [kg / m³]
Rozw.:
W powietrzu siłomierz wskazuje 1,24 N , a gdy to samo ciało zawieszone na siłomierzu zanurzymy w wodzie to wskazuje on
0,62 N, ponieważ działa siła wyporu o zwrocie przeciwnym do ciężaru więc siła wyporu
F = F₁ - F₂ = 1,24 N - 0,62N = 0,62 N
z drugiej strony siła wyporu równa się
F = ρgV
ρ - gęstość nafty
V - objętość cukru
Z tematu zadania wynika,że ciało jest całe zanurzone (to jest ważne dla dalszych obliczeń!) czyli
V = F / ρg = 0,62 N / 784 [kg / m³] ×10[m/s²] = 0,000079 m³
Z kolei masa
F₁ = m×g
m = F₁ / g = 1,24 N / 10[m/s²] = 0,124 kg
gęstość cukru:
ρ₁ = m / V = 0,124 kg / 0,000079 m³ = 1569,6 [kg/m³]
2 4 2