Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T12:19:41+01:00
1. Reakcja Magnezu z chlorkiem:
chlor w chlorkach występuje na stopniu utlenienia (-I), poziom (III) może przyjąć drugi atom np. żelazo w chlorku żelaza(III) FeCl₃

3 Mg⁰ + 2 FeCl₃ → 3 MgCl₂ + 2 Fe⁰

utleniacz się redukuje:
Fe⁺³ → Fe⁰ - 3e⁻

reduktor się utlenia:
Mg⁰ - 2e⁻ → Mg²⁺


2. Objętość molowa - objętość, jaką zajmuje jeden mol substancji.

objętość nadtlenku siarki SO₄, z równania Clapeyrona:

pV=nRT

1013 × V = 0,4 × 83,13 × 273
V= 8,96 dm³/mol

P.S. można też po prostu pomnożyć 0,4 mola × 22,4 dm³ = 8,96 dm³/mol.