Odpowiedzi

2009-10-24T14:08:48+02:00
Obliczamy dla jakich x - f1 i f2 są równe:

- 3x + 2 = -1/3 x - 2 / x 3
-9 x + 6 = -x - 6
- 8 x = - 12
x = 1,5

Puntem przecięćia jest punkt o współrzędnych które spełniają obie te funkcje
więc traktujemy je jak układ równań z dwiema niewiadomymi:
y = - 3x + 2
y = -1/3 x - 2 / * - 9
y = - 3x + 2
- 9y = 3x + 18 dodajemy stronami
8 y = 20
y = 2,5

Punkt przecięcia ma współrzędne P (1,5; 2,5)

1 5 1