Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T23:16:27+01:00
Rozwiązanie w załączniku, nie jestem pewny C :P rysunek jest niezbyt jasny
2010-03-12T23:34:47+01:00
Mialem to zadanie w książce, na rysunkach tego nie widać, ale tamte trójkąty są podobne...

A

3/2 = x/3
x=4,5

P(trapezu)=(3+4,5)*5/2-7,5*2,5 = 18,75
P₁=4,5 * 3 / 2 = 6,75
P₂=3*2/2= 3
P₃=P(trapezu)-P₁-P₂
P₃=18,75-6,75-3= 9

B

c²=a²+b²
c²=3²+4²
c²=9+16
c²=25
c=5
z=5-3 = 2

2/4 = x/3
x = 1,5

1/3 = y/4
y = 4/3

P₁=2*1,5/2 = 1,5
P₂=1*(4/3)/2 = 2/3
P(trójkata)=3*4/2 = 6
P₃=6- 1,5 = 4(3/6) - (2/6) = 4(1/3)

C

ostatni rysunek nie jest mozliwy!