Pani jola przez 3 kwadranse jechała z prędkoscia 60 km/h
a pani aniela jechała ze średnią prędkością 75km/h przez 1/2 godziny
ktora z tych pań pokonała większą odległość?


------------------------------------------------------------------

WSZYSTKIE ZADANIA PROSZE O ZROBIENIE DAM NAJ.
predkosc 40km/h
czas 15 min
droga.......

********************


predkosc 18 m/s
czas: 1 min
droga.........
////////////////////////////

prędkość ....
czas 6 h
droga 330 km


///////////////////////////////
prędkość ....
czas:30 min
droga: 15km
//////////////////////////////////
prędkość 2km/h
czas ......
droga 200m
/////////////////////////////////
prędkość 10 m/s
czas ....
droga 18 km


3

Odpowiedzi

2010-03-11T19:12:43+01:00
V- prędkość
s-droga
t-czas
bardziej uznałabym, że to fizyka, ale dobra.
1. 15*3=45min=0,75h
V=s/t
s=V*t= 60km/h*0,75h=45km
s=75km/h*1/2h=37,5m
Czyli pani jola więcej
2. 15min=0,25h
s=40km/h*0,25h=10m
3. 1 min=60s
s=18m/s*60s=1080m
4.V=s/t=330km/6h=55km/h
5. 30min=0,5h
V=s/t=15km/0,5h=30km/h
6.200m=0,2km
v=s/t
t=s/v
t=0,2km/2km/h=0,1h
7. 18km=18000m
t=18000m/10m/s=1800s
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T19:15:17+01:00
Większą odległość pokonała pani Jola(45 km). Pani Aniela przejechała 37,5 km.

-----------------------------------------------------------
predkosc 40km/h
czas 15 min
droga 10 km

***********************************************************
predkosc 18 m/s
czas: 1 min
droga 1080 m = 1,08 km

//////////////////////////////////////////

prędkość 55 km/h
czas 6 h
droga 330 km

//////////////////////////////////////////

prędkość 30 km/h
czas:30 min
droga: 15km

//////////////////////////////////////////

prędkość 2km/h
czas 6 min
droga 200m

//////////////////////////////////////////

prędkość 10 m/s
czas 30 min
droga 18 km
2010-03-11T19:16:16+01:00
Predkosc 40km/h
czas 15 min
droga...... :
s = 40 km/h
v=?
t= 15 min = 1/4 h

v= 40km/h /1/4 h
v= 10 km

predkosc 18 m/s
czas: 1 min
droga.........

s=18m/s
t=1min=60s
v=?
v=18m/s /60s
v=0,3 m

prędkość ....
czas 6 h
droga 330 km

s=?
t=6h
v=330 km

s=330km /6 h
s= 55km/h

prędkość ....
czas:30 min
droga: 15km

s=?
t=30min=1/2 h
v=15km
s=15km *1/2 h
s= 7,5km/h

prędkość 2km/h
czas ......
droga 200m

s=2km/h
t=?
v=200m=0,2km

t=2km/h / 0,2 km
t=10 h