Odpowiedzi

2010-03-11T22:34:31+01:00
Bezpotomna śmierć króla Zygmunta Augusta (7 lipca 1572 roku) - ostatniego Jagiellona na tronie polskim - stworzyła problem wyłonienia następnego władcy. Jeszcze za życie Zygmunta Augusta postanowiono, że wyboru nowego króla dokona szlachta w drodze tzw. wolnej elekcji (elekcja - wybór). Już w trakcie trwania bezkrólewia zadecydowano, że elekcja odbędzie się na zasadzie viritin (łac. wspólnie) - czyli, że każdy szlachcic (a nie, na przykład, tylko senatorowie) będzie mógł wziąć udział w wyborze nowego władcy. Do czasu jego wyłonienia władcę w Rzeczpospolitej sprawował prymas Polski jako interrex (łac. międzykról)
...............................................................................................
*pierwszy król elekcyjny - Henry Walezjusz - 1573
*drugi król elekcyjny - Stefan Batory - 1576 (mąż Anny Jagiellonki, siostry Zygmunta Augusta)
*trzeci król elekcyjny - Zygmunt III Waza - 1587 (syn siostry Zygmunta Augusta - Katarzyny i króla Szwecji - Jana Wazy)
5 3 5