1. Wyznacz dodatnia liczbę rzeczywistą wiedząc że suma sześcianu i kwadratu tej liczby jest 12 razy od niej większa.

2. Firma za pierwszy miesiąc proponuje wynagrodzenie 1000zł a za każdy następny o 6% pierwszego wynagrodzenia więcej niż za miesiąc ppoprzedni. Ile mozna zarobić przez rok pracy w tej firmie?

3. w kwadracie ABCD dwa sąsiednie wierzchołki mają współrzędne A=(2,0) B=(6,8). Wyznacz współrzędne pozostałych wierzchołków.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T19:48:39+01:00
2.
6% z 1000=60zł
I-1000
II-1060
III-1120
IV-1180
V-1240
VI-1300
VII-1360
VIII-1420
IX-1480
X-1540
XI-1600
XII-1660

Łącznie przez rok można zarobić 15960.
1 5 1