Odpowiedzi

2009-10-24T14:04:15+02:00
W trzeciej klasie nauczycielka odpytuje uczniów i stawia oceny.
w-przyimek
trzeciej-liczebnik
klasie-rzeczownik
nauczycielka-rzeczownik
odpytuje-czasownik
uczniów-rzeczownik
i-spójnik
stawia-czasownik
oceny-rzeczownik