Odpowiedzi

2010-03-11T19:14:02+01:00
My worst holiday was in a rest house. Access was a nightmare. Bus ride there once every few hours. Few shops. Every moment there were any problems. He was not equipped with a luxury but a standard. Although there was far from the lake, it was not as clean. On the first day tapped pint at the bar. The other day I let a dog with a leash, and nearly escaped. On the third day sprained ankle. In the next forgot money for shopping and got to Krech. Sometimes we nachodził a strange type of house is not far away. The water was black. In recent days, still raining. Never again I will not go there.
  • Użytkownik Zadane
2010-03-11T19:14:56+01:00
Te wakacje zapowiadały się dobrze.
Ale niestety już pierwsze 10 dni były deszczowe.
A później miałem jechać do babci na weekend.
Wszyscy byli za .
W chwili jak miałem jechać babcia zachorowała.
Myślałem no kiedy indziej.
No to pojadę do cioci.
Ale już po pierwszym dniu mi się znudziło.
Więc wrzuciłem do domu.
I tak pierwszy miesiąc wakacji miną.
Tak sobie pomyślałem jak miesiąc przepadł jest jeszcze drugi.
W drugim miesiącu wyjechałem do miasta.
W mieście podobno miało być fajnie.
Ale ja przecież lubię grać w piłkę .
W mieście nikogo nie znałem i nie miałem kolegów.
Wiec wróciłem do domu.


These holiday prelude well.
But unfortunately no longer the first 10 days were rainy.
And then I had to go to grandma's for the weekend.
All were in favor.
At the time I had to go like my grandmother fell ill.
I no where else.
Well, I go to my aunt.
But after the first day I got bored.
So I threw into the house.
And so the first month of summer air.
So you thought was lost as the month is yet another.
In the second month I went to the city.
The city was supposed to be fun.
But I like to play ball.
The city did not know anyone and had no friends.
So I came home.