1) W trójkącie ostrokątnym równoramiennym ABC ramie ma długość |AC|=|BC|=20cm, a pole wynosi 100cm². oblicz miarę kata ACB.

2)dane jest wyrażenie sinα + sinα * tg²α, gdzie α ∈(0,90 stopni)
wykaż, że dla dowolnego kata ostrego α dane wyrażenie równa się tgα/cosα

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T19:20:09+01:00