Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T19:45:32+01:00
Geneza wojen polsko tureckich siega czasów Jana Olbrachta, kiedy chciał przejąć Mołdawie.
Przyczynami wojen były:
mieszanie się Polaków w sprawy Mołdawii oraz najazdy Kozaków (polskich lenników) na Turcję i Tatarów na nasz kraj.
Do I bitwy doszło pod Cecorą w 1620 na terenie tzw. Dzikich Pól, ponieśliśmy tam klęskę. Dowodził S.Żółkiewski-on sam zginął.
Rok później K. Chodkiewicz zwyciężył pod Chocimiem.
W tym samym miejscu zawarto pokój. Kozacy i Tatarzy zaprzestali najazdów, natomiast Polacy mieli się nie mieszać w sprawy Mołdawii.
W 1672r. Mehmed IV zaatakował Kamieniec Podolski, który zdobył. Była to bardzo ważna twierdza. Wiśniowiecki-król Polski zgodził się na hańbiący traktat w Buczaczu-musieliśmy płacić haracz sułtanowi. NIE ZOSTAŁ RATYFIKOWANY. Rok później pod dowództwem Sobieskiego zwyciężyliśmy pod Chocimiem. Plama z honoru Polaka została zmyta, a na mocy pokoju nie musieliśmy płacić trybutu. Na fali euforii Sobieski został wybrany królem, w 1675r w Jaworowie nie udało mu się dojść do porozumienia z Turkami w sprawie walk z Habsburgami.
Zawiedziony fiaskiem swoich planów zawarł sojusz z austriacką dynastią, w 1683r. Polacy ruszyli na odsiecz Wiednia. Polacy zwyciężyli. Kilka dni później dzieła zniszczenia dopełniono pod Parkanami, gdzie bliski śmierci był krol Polski. Dowódca Turków-Kara Mustafa za porażke został zabity.
W 1699r. na mocy pokoju w Karłowicach odzyskaliśmy Podole.
CO DO TRAKTATU Z JAOWOROWA JEST WIELE ROZBIEŻNOŚCI.

Z ROSJĄ:
Przyczyną były dymitriady, czyli chęć przejęcia tronu carskiego przez Polaków.
W 1610 r. Chodkiewicz zwyciężył pod Kłuszynem. Kreml stał otworem, a sam Wasyl Szujski musiał złożyć hołd lenny polakom. W 1618r. był rozejm w Dywilinie otrzymaliśmy ziemie czernihowską, siewierską i Smoleńsk. 16 lat później potwierdzono go w Polanowie. W 1654r. doszło do kolejnego zatargu polsko-rosyjskiego. Car zawarł układ w Perejasławiu z Kozakami, na mocy tego Kozacy stawali się lennikami Rosjan-NIE POLSKI. W 1656r. byli w układzie w Radnot, który miał na celu rozbiory Polski-nie doszedł do skutku. W 1660 Lubomirski i Czarniecki zwyciężyli pod Połonką i Cudnowem.
W 1667r. na mocy traktatu z Andruszowa na pewien czas oddajemu Ruskim połowe Ukrainy. W 1686r. doszło do pokoju Grzymutłowskiego, który potwierdzał wcześniejszy. Niestety za czasów Augusta II był ratyfikowany, czyli przegłosowany.
Rosjanie przez cały XVII wiek interesowali się sprawami polsko-kozackimi.
1 5 1