Wykaż, że promień r okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny o boku a określony jest wzorem r=a√3/6
nauczycielka narysowała nam jeszcze trójkąt ABC o bokach a, promień okręgu wpisanego jest pod katem prostym do boku a,kat wynosi 30°, bok a na który pada promień jest podzielony na dwie części i połowa z nich wynosi a/2
proszę o jak najszersze rozpisanie zadania chce je zrozumieć dziękuje

1

Odpowiedzi

2010-03-12T21:26:41+01:00