Odpowiedzi

2010-03-11T19:14:15+01:00
Ppc = 80π.
r= 4
l = ?

ppc* = πrl
80π = πx4xl
80π= 4πl / π
80= 4l
4l= 80
l = 20

ppc* - poloe powierzchni całkowitej
1 5 1
2010-03-11T19:20:10+01:00
R - promień podstawy = 4
l - tworząca = ?
Pc - pole powierzchni calkowitej = Pb + Pp
Pb - pole powierzchni bocznej = Πrl
Pp - pole podstawy = Πr²
Pc = Πr² + Πrl = 80Π
80Π - Πr² = Πrl
l = (80Π - Πr² )/Πr = Π(80 - r²)/Πr = (80 - r²)/r = (80 - 16)/4 = 64/4 = 16
odp
tworząca = 16
2010-03-11T19:30:19+01:00
Dane: oblicz:
Pc=80// l=?
r=4

Pc=pi razy er do kwadratu plus pi er el
16pi plus 4pi*l=80pi
20 pi*l=80pi//:20pi
l=4

odp.tworzaca stozka wynosi 4 .