1.Przedstaw życie polityczne po przewrocie Majowym
2.Sporządź bilans dwudziestolecia zestawiając sukcesy i porażki po czym sformułuj własną opinię na ten temat.Polecenie to możesz wykonać w formie tabeli
Zadanie tylko na jutro wiec czasu jest malo ale punkcikow sporo wiec warte i daje najlepsza prosze o pomoc spam zglaszam

ps sa to 2 osobne zadania oczekuje rozwiazan na 2 zadania szczegolnie wazne jest dla mnie zadanie 2 bo dodatkowe;d

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T19:19:08+01:00
Zad2.
SUKCESY;
*udało się zbudować niepodległe państwo
*scalenie i rozwój cywilizacyjny ziem polskich
*stworzono nową, stabilną walutę
*zmodernizowało i otworzono wiele zakładów przemysłowych
*wielkie inwestycje gospodarcze np. port w gdyni
*rozbudowane ustawodastwa społeczne
*rozwijanie się oświaty, powstanie systemu szkolnego
*narodziny katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu
*wzrost demograficzny
*budowa magistrali węglowej
PORAŻKI;
*nie rozwiązano problemu reformy rolnej
*odejście od demokracji
*nieznalezienie porozumienia z mniejszościami narodowymi
*łamanie praw obywateli
*trudna sytuacja międzynarodowa
*dotkliwe skutki wielkiego kryzysu gospodarczego.

Podsumowując, można stwierdzić, że w dwudziestoleciu międzywojennym Polska miała przed sobą trudne zadanie. Na kraj jako jeden z nowych musiał stanąć na nogi po wojnie z zacząć funkcjonować. W części udało się to, ponieważ rozwijał się przemysł i powstawały nowe miejsca pracy. Z drugiej strony nie poradzono sobie z polityką.
zad1.
Przewrót majowy poparły ugrupowania lewicy: PPS, PSL "Wyzwolenie", Komunistyczna Partia Polski, które w zamachu widziały kres rządów prawicy i możliwość poprawy sytuacji gospodarczej oraz społeczno-politycznej kraju. Podczas przewrotu majowego zginęło ponad 300 osób, a ok. 1000 zostało rannych.
Po przewrocie majowym obóz skupiony wokół Piłsudskiego chciał wzmocnić władzę wykonawczą kosztem władzy ustawodawczej. Służyła temu m. in. nowela., została ona poparta przez kluby prawicy i chłopskiego centrum; przeciwko głosowały PPS i mniejszości narodowe. Prezydent mógł m. In. Rozwiązywać sejm i senat oraz wydawać rozporządzenia z mocą ustawy między sesjami sejmu i nas podstawie uzyskanych wcześniej pełnomocnictw. Ustawa wprowadzała także ścisły harmonogram prac obu izb nad projektem budżetu, który to projekt rząd miał obowiązek przedkładać na 5 miesięcy przed końcem starego roku budżetowego. Ustawa ograniczał wreszcie możliwość raptownej zmiany rządu przez sejm, wprowadzając zasadę głosowania wotum nieufności wobec rządu dopiero na kolejnym posiedzeniu po jego zgłoszeniu.
1 1 1