1 właściwości fizyczne i chemiczne gazów: wodoru,tlenu,azotu,argonu,dwutlenku węgla.
2 skład powietrza i żródła zanieczyszczeń powietrza
3 co to jest mieszanina, rodzaje mieszanin i sposoby rozdzielania składników mieszanin?
4 co to jest reakcja chemiczna, substraty,produkty,reagenty?

1

Odpowiedzi

2010-03-12T20:54:55+01:00
1.wlasciowsci tlenu fizyczne:
-gaz
-bezbarwny
-bezwonny
-bez smaku
-slabo rozpuszczalny w wodzie
-o gestosci d = 1.43g / dm3
chemiczne tlenu:
- bardzo aktywny chemicznie
-podtrzymuje wszystkie reakcje spalania tlenowego
-do oddychania - substart w oddychania tlenowym

wlasciowosci fizyczne wodoru:
-gaz
-bezbarwny
-bezwonny
-bez smaku
- slabo rozpuszczalny w wodzie
-wodo ma najmniejsza gestośc sposrod wszystkich pierwiastkow
wlasciowosc chemiczne wodoru:
- jest pierwaistekim aktywnym chemicznie
-reaguje z tlenem dajac tlenek wodoru

wlasciowosc dwutlenku wegla fizyczne:
-gaz
-bezbarwny
-bezwonny
-bardzo rozpuszczalny w wodzie
- 1,5 razy gesciejszy od powietrza
chemiczne dwutlenku wegla:
-nie pali sie
- nie podtrzymuje spalania
- powoduje metnienie wody wapinnej gdyz z nia reaguje

wlasciowsci azotu fizyczne:
Azot jest gazem bezbarwnym, słabo rozpuszczalnym w wodzie. Skrapla się w temperaturze -1960C, a krzepnie przy -2100C. Jest słabo rozpuszczalny w wodzie.
właściwości chemiczne azotu :
-mało reaktywny

właściwości fizyczne argonu:
niemetal, bezbarwny, bezwonny gaz, słabo rozpuszczalny w wodzie
właściwości chemiczne argonu:
obojętny chemicznie gaz szlachetny

2 skład powietrza
78% azot
21%tlen
1% gazy szlachetne-argon,krypton,ksenon,neon,hel
skladniki o zmiennej zawartosci w powietrz-para wodna, co2, aron, amoniak, wodor

zanieczyszczenia powietrza:
Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska. Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły.

3.mieszanina-jest to ogromna ilosc, poniewaz w jej sklad moga wchodzic pierwiastki i zwiazki
rodzaje:
mieszaniny jednorodne-nieda sie odroznic skladniko golym okiem
mieszaniny niejednorodne- da sie odroznic golym okiem
mieszaniny mozna rozroznic poprzez: przebieranie, spalanie, uzycie magnezu, ogrzewanie, za pomoca wody, saczenie, destylacje

4.reakcja chemiczna jest to zdolnosc do reagownia z innymi substancjami
substraty-to substancje uzyte do reakcji chemicznej
produkty-to substancje powstale w wyniku reakcji chemicznej
reagnety- to nazwa laczna substratow i produktow
42 3 42