Put the verbs in brackets in the Past Simple Tense

AD 1591

Pirates ............ ( come) to our small Irish village early in the morning. They ........... ( capture) Many men, women and children. People ........... ( shout) and .............. ( cry) but the pirates ......... ( take) them on the board of the ship with a black flag. I ........... ( be ) one of the men from the village. We ........... ( spend) forty days at sea. Many of us ........ (be) sick , some of us........... (die). The pirates......... ( GIVE) US ONLY SOME OLD BREAD TO EAT and some water to drink. At last we ..................... (ARRIVE) AT THE NOISY PORT OF Rabat. It ........ ( be) boiling hot because we .......... ( be) in Africa. The pirates ............... (lead) us to the market. It ..............., ( be) a slave market and we .................. (be) slaves! The pirates ................. ( sell) all of us. After some weekes I...... ( run) away. I ..........(swim) to a boat and.............( sail ) to a small island.

Help me. pleause.
Sean O'Connor

pROSZĘ też o przytłumaczenie<33

1

Odpowiedzi

2010-03-11T19:22:00+01:00
Pirates came ( come) to our small Irish village early in the morning. They captured ( capture) Many men, women and children. People shouted ( shout) and cried ( cry) but the pirates took( take) them on the board of the ship with a black flag. I was ( be ) one of the men from the village. We spent ( spend) forty days at sea. Many of us were (be) sick , some of us died (die). The pirates gave( GIVE) US ONLY SOME OLD BREAD TO EAT and some water to drink. At last we arrived (ARRIVE) AT THE NOISY PORT OF Rabat. It was ( be) boiling hot because we were ( be) in Africa. The pirates ............... (lead) us to the market. It was, ( be) a slave market and we were (be) slaves! The pirates sold. ( sell) all of us. After some weekes I ran ( run) away. I swam (swim) to a boat and sailed( sail ) to a small island.

Piraci przybyli do naszej małej, irlandzkiej wioski wcześnie nad ranem. Schwytali wielu mężczyzn, kobiet i dzieci. Ludzie krzyczeli i płakali, ale piraci zabrali ich na pokład łodzi z białą flagą. Byłem jednym z mężczyzn w wiosce. Spędziliśmy 40 dni na morzu. Piraci dawali nam tylko stary chleb do jedzenia i trochę wody do picia. W końcu przybyliśmy do Noisy Port of Rabat. Było strasznie gorąco, ponieważ byliśmy w Afryce. Piraci zaprowadzili nas do marketu. To był niewolniczy market i my byliśmy niewolnikami! Piraci sprzedali nas wszystkich. Po kilku tygodniach uciekłem. Płynąłem do łodzi i żeglowałam do małej wyspy.