Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T19:18:47+01:00
Publiczne wyznane wiary
jałmużna
modlitwa pięć razy dziennie
post w miesiącu Ramadach
przynajmniej raz w życiu odbyc pielgrzymkę do Mekki
6 4 6
2010-03-11T19:21:00+01:00
W islamie wyróżnia się filary wiary (imanu):
1. Wiara w Allaha – jednego Boga, który nie posiada żadnego potomstwa
2. w jego Anioły – np. anioła Gabriela i Michała
3. w jego Księgi – w Koran
4. w jego Proroków – np. w proroka Mahometa, Jezusa, Mojżesza, Adama
5. w Dzień Ostatni – czyli Dzień Sądu Ostatecznego, w którym ludzie będą osądzeni przez Boga.
W islamie muzułmanin ma pięć obowiązków, zwanych pięcioma filarami islamu:
1. Wyznanie wiary – jest aktem włączenia do wspólnoty muzułmańskiej
2. Modlitwa – jest odprawiana pięć razy dziennie, z twarzą zwróconą w stronę Mekki, dzieci oraz osoby chore mogą odmawiać trzy razy dziennie
3. Jałmużna – określoną część swych dochodów (najczęściej 2,5%) muzułmanin ma obowiązek oddawać biednym
4. Post – w ciągu dziewiątego miesiąca roku muzułmańskiego (ramadanu), muzułmanie muszą powstrzymywać się od jedzenia i picia (nie dotyczy kobiet w ciąży lub karmiących, małych dzieci, osób ciężko chorych oraz odbywających długą i wyczerpującą podróż) a także palenia tytoniu od wschodu do zachodu słońca
5. Pielgrzymka do Mekki – muzułmanin musi ją odbyć przynajmniej jeden raz w życiu, jeśli pozwala mu na to sytuacja materialna. Często na podróż składa się cała lokalna wspólnota lub też rodzina.
33 4 33