1.Pieniądze za wycieczke pani Kowalska wpłaciła w 3 ratach. Pirwsza rata 40% całej kwoty, druga rata 30% reszty i 100zł, a trzecia rata to 572 zł. Jaki był całkowity koszt wycieczki? zapisz obliczenia.
2. Na parkingu stały samochody i motocykle, razem 16 pojazdów. Gdyby liczba samochodów zmniejszyła sie o 20%, a liczba motocykli wzrosła o 2, to na parkingu byłoby tyle samo samochodów co motocykli. Ile samochodółw, a ile motocykli stało na parkingu. Zapisz obliczenia

2

Odpowiedzi

2010-03-12T13:19:31+01:00
1)
Cała kwota x
40%x+(x-40%x)*30%+100+572=x
0,4x+0,6x*0,3-x=-100-572
0,4x+0,18x-x=-672
0,58x-x=-672
-0,42x=-672
x=1600 zł
Spr.
1600*40%+(1600-1600*40%)*30%+100+572=640+(1600-640)*0,3+672= 640+960*0,3+672=1312+288=1600 zł
Odp.
Całkowity koszt wycieczki wynosił 1600 zł.
2)
Samochody x
Motocykle y

x+y=16
x-20%x=y+2

y=16-x
0,8x-y=2
0,8x-(16-x)=2
0,8x-16+x=2
1,8x=2+16
1,8x=18
x=10 samochodów
y=16-x=16-10=6 motocykli
Spr.
x+y=10+6=16

x-20%x=y+2
10-0,2*10=6+2
10-2=8
8=8
Odp.
Na parkingu było 10 samochodów i 6 motocykli.
pozdrawiam:)Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T13:28:30+01:00
1.Pieniądze za wycieczke pani Kowalska wpłaciła w 3 ratach. Pirwsza rata 40% całej kwoty, druga rata 30% reszty i 100zł, a trzecia rata to 572 zł. Jaki był całkowity koszt wycieczki? zapisz obliczenia
40%x=0,4x-pirwsza rata
30%*(60%x)+100=0,3*0,6x+100=0,18x+100-druga rata
572 zł-trzecia rata
0,4x+0,18x+100+572=x
-0,42x=-672
x=1600
spr
0,4*1600=640zł-pirwsza rata
0,18*1600+100=288+100=388zł
572 zł-trzecia rata
640+388+572=1600
Odp. Całkowity koszt wycieczki 1600zł.

2. Na parkingu stały samochody i motocykle, razem 16 pojazdów. Gdyby liczba samochodów zmniejszyła sie o 20%, a liczba motocykli wzrosła o 2, to na parkingu byłoby tyle samo samochodów co motocykli. Ile samochodółw, a ile motocykli stało na parkingu. Zapisz obliczenia
x-samochody
y-motocykle
x+y=16
x-0,2x=y+2

y=16-x
0,8x=16-x+2

y=16-x
0,8x+x=18

y=16-x
1,8x=18

y=16-x
x=10

y=6
x=10

spr.
6+2=8
10-0,2*10=10-2=8
8=8
10+6=16
Odp. Na parkingu stało 10samochodów i 6motocykli.