Planeta Nowa Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy drugiej gimnazjum 5/33
a)Oceń przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Stanach Zjednoczonych.
W tym celu przy każdym z wymienionych elementów środowiska wpisz:''czynnik
sprzyjający'' lub ''czynnik nie sprzyjający'',a następnie uzasadnij swoje zdanie.

Ukształtowanie terenu-.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Klimat-..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Gleby-.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T21:03:25+01:00
Ukształtowanie terenu- duże powierzchnie łąk i pastwisk, czynniki sprzyjając
klimat- wilgotne masy powietrza napływające znad Oceanu Spokojnego, częste zmiany pogody i liczne tornada, czynniki niesprzyjające
gleby- żyzne gleby, czynniki sprzyjające
1 5 1