Opisy zamieszczone niżej dotyczą form ochrony przyrody w Polsce. Wpisz nazwy tych form w miejsce kropek

Jest to forma ochrony przyrody na dużych obszarach o wyjątkowych wartościach przyrodniczych.........

To pojedyncze obiekty przyrody ożywionej i nieożywionej obięte ochroną ze względu na ich wyjątkowe wartości przyrodnicze........

2

Odpowiedzi

2010-03-11T19:18:54+01:00
2010-03-11T19:29:15+01:00
Pierwsze: Parka Narodowy
Drugie: Pomniki Przyrody