Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T19:39:43+01:00
Mam wiele marzeń jak każdy młody człowiek. na pewno moim marzeniem jest skończyć studia i znaleźć dobrą pracę. chciałabym również odbyć podróż dookoła świat. i wreszcie moje największe wyśnione marzenie skok ze spadochronu. wiem że są to tylko moje marzenia ale jestem pewna że jeśli będę bardzo pragnąć ich spełnienia na pewno mi się to uda spełnić
I have a lot of dreams as every young man. certainly is my dream to finish college and to find the good work. I would like also to go on a tour around world. and finally my greatest imagined dream jump from the parachute. I know that they are these are only my dreams but I am reliable that if very much I will want fulfilling them certainly for me will manage to fulfil it
3 3 3