Proszę nie rozumiem tego zad. więc proszę pomocy plissss :) !!!!
Więc proszę przykład tego Zad. 1 Przygotuj kartkę z albumu o największym w ostatnich dwustu latach wynalazkach człowieka. a) Wybierz wynalazek, który - twoim zdaniem - miał największy wpływ na rozwój ludzkości.
b) Zbierz informacje na jego temat ( kto wynalazł ? kiedy ? w jaki sposób itp. ).
c) Sporządź notatkę w wybranej formie (np. krótkiego opisu, w punktach.

Plisss może być tylko przykład.

1

Odpowiedzi

2010-03-12T13:51:22+01:00
Stetoskop to akustyczne narzędzie medyczne,które zezwala na odsłuchanie wewnętrznych dżwięków organizmu ludzkiego. urządzenie to wynalazła w roku 1816 francuzka Rene TEOPHILE .