Odpowiedzi

2010-03-11T19:26:12+01:00
Pozytywne - dzięki temu nie musieliśmy się bać na najazd z obcych krajów z powodu nawracania, przyjechali do nas biskupi którzy rozbudowywali nasze miasta itd.

negatywne - porzuciliśmy swoją wiarę gdzie dzięki temu prawie nic nie wiemy o prasłowiańskich bogach
42 3 42
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T20:00:28+01:00
POZYTYWNE:
1)umocnienie pozycji Polski w Europie, jako państwa niezależnego
2)nawiązanie współpracy z Czechami
3)utworzono arcybiskupstwa w Gnieźnie i 3 podległe mu biskupstwa – we Wrocławiu, Krakowie i Kołobrzegu.
4)zjednoczenie państwa Polan
5)rozwój nauki (Do Polski przybywali duchowni, którzy w tamtych czasach byli najbardziej wykształconymi ludźmi)
6)Utworzono pierwsze kancelarie prowadzone przez duchownych
7)Wzmocnienie autorytetu władcy
8)utożsamianie się z Europą, w której dominowało chrześcijaństwo

NEGATYWNE:
1)Utracono dwa biskupstwa: lubelskie i zachodniopomorskie
2)Ludzie nie z własnej woli przyjmowali chrześcijaństwo, było im to narzucane
77 4 77