Odpowiedzi

2009-10-24T16:43:30+02:00
– położenie w umiarkowanych szerokościach geograficznych (w Polsce Południowej wysokość Słońca jest większa o ok. 6° niż w północnej części kraju);

– odległość od dużego zbiornika wodnego (Oceanu Atlantyckiego) oraz wpływ Bałtyku, decydujące o wysokości temperatur;

– ukształtowanie powierzchni, w tym przewaga obszarów nizinnych oraz równoleżnikowy układ pasów rzeźby, co ułatwia swobodną wymianę mas powietrza z zachodu w kierunku wschodnim i odwrotnie;

– rozkład stałych i sezonowych ośrodków wysokiego i niskiego ciśnienia
1 5 1
2009-10-24T18:05:49+02:00
Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego. Stan pogody w Polsce zależy od kierunku napływających mas powietrza. Położenie Polski w centralnej Europie, gdzie ścierają się różnorodne masy powietrza, sprawia, że pogoda w naszym kraju jest bardzo zmienna. W Polsce wyróżniamy 6 pór roku: oprócz wiosny, lata, jesieni i zimy, mamy przedwiośnie i przedzimie. Przestrzenny rozkład opadów w Polsce zależy przede wszystkim od układu dużych form rzeźby. Najwyższe sumy opadów notuje się najczęściej na zachodnich stokach wzniesień, gdyż z tego kierunku zazwyczaj wieją wiatry przynoszące wilgotne powietrze oceaniczne.
1 5 1