Odpowiedzi

2010-03-11T19:52:27+01:00
-Straty wśród ludności cywilnej wynoszące łącznie prawie 33 miliony ludzi,
-niebezpieczeństwo całkowitego załamania się systemu finansowego,
-załamanie światowego systemu monetarnego,
-wielka migracja ludności w Europie,
-wojna doprowadziła do dużego zniszczenia w miastach, głównie tych o dużym znaczeniu strategicznym,
-wybuch bomb atomowych w Japonii, wskutek czego bezpośrednio zginęło nie mniej niż 150 tys. osób a kilkadziesiąt tysięcy zostało ciężko rannych (co doprowadziło znaczną ich część do szybkiej śmierci), a dalsze zgony nastąpiły wskutek promieniowania,
-polityczny podział Europy na blok zachodni i blok wschodni (początek zimnej wojny i zagrożenie wybuchu III wojny światowej),
-opracowanie Planu Odbudowy Europy, znanego jako Plan Marshalla,
-powołanie ONZ,
-powstanie Rady Europy,
-Niemcy i Austria zostały podzielone na cztery strefy okupacyjne,
-rozwiązanie Włoskiej Republiki Socjalnej,
-zmiana granic państw w radzieckiej strefie wpływów,
II wojna światowa była najbardziej kosztowną wojną w historii ludzkości. Szacuje się, że w trakcie jej trwania zginęły 72 miliony ludzi, z tego 47 milionów cywilów. Po stronie Aliantów zginęło 61 milionów ludzi a 11 milionów po stronie państw Osi.
1 5 1