Każde ciało spadające swobodnie w pierwszej sekundzie ruchu przebywa drogę równą około 5 m (przyjmujemy, że g=10m/s2).Wynika to z następującego obliczenia:
s1=gt(do kwadratu)/2=10m/s2(1s2)/2=5m
Korzystając z właściwości ruchu jednostajnie przyspieszonego.oblicz drogi przebyte przez to ciało w drugiej i trzeciej sekundzie ruchu.

1

Odpowiedzi

2009-10-24T14:30:36+02:00
S=(gt^2)/2
s1 = 5m <-- z zadania
Dla czasu t= 2s
s2= (g*2^2)/2 = (10*4)/2 = 40/2 = 20m - droga jaką przebyło ciało w 2s od rozpoczęcia ruch

Dla czasu t=3s
s3=(gt^2)2 = (10 * 9)/2 = 90/2=45m - droga jaką przebyło ciało po 2s od rozpoczęcia ruchu


Dodatkowo możesz obliczyć jaką drogę przebyło ciało w ciągu od miejsca, w którym znajdował sie w 1s ruchu:

Δs =s2-s1 = 20-5 = 15m

Dodatkowo możesz obliczyć jaką drogę przebyło ciało w ciągu od miejsca, w którym znajdował sie w 2s ruchu:

Δs =s3-s2 = 45-20 = 25m
1 5 1