Zapisz w postaci równania

suma liczby x i liczby 5 wynosi 15
różnic liczby x i liczby 8 jest rowne połowie liczby x
25%liczby x jest od niej o 3 mniejsze
trzecia część liczby x zmniejszona o 4 wynosi 20
podwojona suma liczby x i liczby 3 jest o 14 większa od liczby x

które z tych liczb są rozwiązaniem równań

x(x-1)(x-2)=0 liczby 3,2,1,0

x2+8=6x liczby 2,3,4

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T20:01:53+01:00
X+5=15
x-9=1/2x
25%x=25%x+3
1/3x-4=20
2x+6 + 14 = x
x(x-1)(x-2)=0 rozwiazaniem jest 0
x2+8=6x rozwiazaniem jest 2
3 5 3