1.oblicz pole równoległoboku o podstawie "a" i wysokości "h" poprowadzonej na tę podstawę, jeśli

a= 2,6 decymetrów i h= 5 centymetrów

2. oblicz pole trójkąta o podstawie "a" i wysokości "h" poprowadzonej na tę podstawę, jeśli

a= 1,5 decymetra i h= 0,2 decymetra


3. oblicz pole trapezu o podstawach "a" i "b" oraz wysokości h, jeśli

a= 2,2 decymetrów, b=14centymetrów, h=12 centymetrów.


2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-24T14:34:41+02:00
1.
Pole równoległoboku = a × h
26cm × 5cm = 130cm²

2.
Pole trójkąta = a × h : 2
1,5dm × 0,2dm : 2 = 0,15dm²

3.
Pole trapezu = (a + b) × h : 2
(22cm + 14cm) × 12 cm : 2 = 36 cm × 12cm : 2 = 216cm²
2009-10-24T14:37:19+02:00
1.P=26cmx5cm=130
2.P=15cmx2cmx0.5=15
3.P=(22cm+14cm)x12cmx0.5=216