1.Co to jest czas Present Continouans i Present Simple,Past Continues i Past Simple???

2.Kiedy się je stosuje??

3.Jak wygląda wzór zdania???

4.Jakie określenia czasu im towarzyszą ???

5.Podaj kilka przykładów!!!

plis POMOCY DAJE NAJ!
tylko wszystko

3

Odpowiedzi

2010-03-11T19:46:37+01:00
Past Continouans jest to czs przeszły opisując wydarzenie dluzsze i trwające w określonym mamencie w przeszłości

I was doing my homework three home.
I was doing my homework cut 8p.m.


Past Simple uzywamy mówiąc o czymś co sie zakończylo I joined it six monts ago.
2010-03-11T19:48:31+01:00
To są czasy używane w języku angielskim
present continous i present simple są najprostszymi z nich.
continous używamy jak robimy coś w tym momęcie przed czasownikiem zawsze musi być albo is albo are , a simple używamy gdy coś robimy często zazwyczaj w 3 os l poj na końcu ddajemy s.

wzór

simple
i write
you write
she write's


continous
i am write
he is write
znam tylko to
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T19:54:13+01:00
Present Continuous - stosuje się go w opisywaniu czynności teraźniejszych.
osoba + to be + czas. z końcówką ,,-ing'' + reszta zdania
osoba + to be + not + czas. z końcówką ,,-ing'' + reszta zdania
określenia czasu - now, at the moment, at present
przykład: He is doing his homework now
He isn't doing his homework now

Past Continuous - stosuje się go w opisywaniu czynności która odbywała się we wskazanym momencie w przeszłości
osoba + was/were + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania
osoba + was/were + not + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania
okr. czasu - while, when, as, all day, nigh, morning, yesterday
np. He was doing his homework at 9 o'clock yesterday
He wasn't doing his homework at 9 o'clock yesterday

present simple - stosuje sie go w opisywaniu czynności powtarzających się, codziennych
osoba + czasownik + reszta zdania
osoba + don't/doesn't + czas. + reszta zdania
w 3. os. l.poj. jest dodawana do czasownika końcówka ''s''
every day, every saturday, on monday, always, sometimes, usually, often, never
I go to school every day
I don't go to school every day
She does her homework every evening

past simple - stosuje sie go w opisywaniu czynności które wydarzyły się w przeszłości
osoba + czas. z końcówką -ed + r. zdania
osoba + didn't + czas. +r. zd.
yesterday, last week, two days ago
I played computer games yesterday
I didn't play computer games yesterday