POLECENIE: Połącz pojęcia oznaczone cyframi z odnoszącymi do nich stwierdzeniami oznaczonymi literami. 1.azot a)podtrzymuje spalanie 2.tlen b)od jego nazwy pochodzi nazwa reklam świetlnych 3.hel c)powstaje po burzy 4.tlenek węgla(IV) d)gaz szlachetny o największej gęstości 5.neon e)gaz szlachetny o najmniejszej gęstości 6.radon f)rośliny motylkowate pobierają go z powietrza g)jeden ze sprawców efektu cieplarnianego

1

Odpowiedzi

2009-10-24T14:43:57+02:00
1.f)
2.a)
3.e)
4. g)
5.b)
6.d)

35 4 35