Zad. W miejsca ___ wpisz czasowniki w odpowiedniej formie aby pasował sens zdania : i odmień w odpowiedniej formie :)
- backen
- geben
- braten
- mischen


1. Die Oma ____ eine Torte
2. Der Direktor ___ Frau Schulz Blumen
3.Der Koch___ das schnitzel.
4. Mama, was ____ du heute?
5. ____ du gerade Zwiebeln?
6. Ich _____ imer Fanta mit Cola. Das schmekt lecker.


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T19:45:20+01:00
1. Die Oma backt eine Torte.
2. Der Direktor gibt Frau Schulz Blumen.
3. Der Koch brät das Schnitzel.
4. Mama, was backst du heute?
5. Brätst du gerade Zwiebeln?
6. Ich mische immer Fanta mit Cola. Das schmeckt lecker.