W trójkącie prostokątnym ABC z punktu D należącego do boku AB w odległości 4cm od punktu A poprowadzono odcinek DE prostopadły do przeciwprostokątnej I AC I= 12 cm. Wiedząc że długość przeciwprostokątnej I BC I= 6pierwiasek 3 cm , oblicz długość odcinka DE .
Ktoś rozwiąże???
zad na jutro!!
Jak co to dajcie tez rysunek do zadania! :*:*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T12:19:25+01:00
Rusunku nie umiem tu zrobić

DE=z

obliczam AB=x
x=√12²-(6√3)²
x=144-108
x=√36
x=6= AB

z talesa:
AD:z=AB:BC
4:z=6:6√3
6z=4×6√3
6z=24√3
z=24√3:6
z=4√3

DE=4√3