1. Określ osobę, liczbę, czas i rodzaj czasowników.
wygraliśmy - ……………………………………………………..........
pożycza - ……………………………………………………………..

2. Podane czasowniki zapisz w trybie rozkazującym i przypuszczającym (nie zmieniaj osoby ani liczby).

Tryb orzekający Tryb rozkazujący tryb przypuszczający
kupujesz ……………………………………………………………………
rysują ……………………………………………………………………...
piszę ……………………………………………………………………….

3. Zamień stronę czynną na stronę bierną.
Uczeń pisze test. ………………………………………………………………
Nauczyciel ocenia prace uczniów. …………………………………………….
Mama kąpie dziecko. ………………………………………………………….

4. Uzupełnij, dopisując formę dokonaną lub niedokonaną czasowników.
pisać - ………………
kończyć - …………..
………………. - zatańczyć
……………..... - zbudować

5. Określ przypadek, liczbę i rodzaj rzeczowników występujących w zdaniu:
Wczoraj rozmawiałem z moim bratem o ciekawej książce.
………………………………………………………………………………
.........................................................................

6. Odmień przez przypadki w obu liczbach rzeczownik „szkoła”. Oddziel temat od końcówki. Wypisz tematy oboczne i wymiany samogłoskowe i spółgłoskowe.

Pełne nazwy przypadków liczba pojedyncza liczba mnoga
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Tematy oboczne: ………………………………………………….
Wymiany samogłoskowe: ………………………………………..
Wymiany spółgłoskowe: ………………………………………….

7. Wpisz słownie liczebniki. Nazwij typ liczebników.
Mam (4)……………………. rodzeństwa. (liczebnik …………………….)
(3) ……………..dzieciom zabrakło miejsca w sali. (liczebnik …………………….)
W przedstawieniu wzięły udział (4) …………………. znane aktorki. (liczebnik …………..)
Arek urodził się (8) ……………………….. lutego. (liczebnik ………………….)
Minął już (7) ………………. dzień rejsu. (liczebnik ……………………..)

8. Dokończ zdanie:
Urodziłem (-am) się w roku (zapisz słownie) ……………………………
.......................................................................................................

9. Od podanych przymiotników utwórz przysłówki.
gładki - ……………………………
spokojny - ………………………..
mocny - …………………………..
cierpliwy - ………………………..

10. Spośród podanych zaimków [ tam, ile, mój, kto, twój, swój, my, tu, nikt, gdzie, tyle] wskaż:
Zaimki rzeczowne: …………………………………………………..
Zaimki przymiotne: ………………………………………………….
Zaimki przysłowne: ………………………………………………….
Zaimki liczebne: ……………………………………………………..

11. Utwórz stopień wyższy i najwyższy przymiotników i przysłówków. Nazwij rodzaj stopniowania.
dobry - ……………………………………………(…………………………….)
mały - ……………………………………………..(…………………………….)
miękki - ……………………………………………(…………………………….)
słabo - ……………………………………………..(…………………………….)

12. Zmień przymiotniki na wyrażenia przyimkowe.
pasiasty koc - …………………………………………
owocowa sałatka - ……………………………………
włóczkowa czapka - …………………………………

13. Spośród wymieszanych spójników i przyimków wypisz tylko przyimki.
na, pod, i, oraz, obok, w, ani, albo, o, za, czy, ponieważ, nad, przez, żeby, poza
…………………………………………………………………………………

14. W podanych zdaniach nazwij wszystkie części mowy.
Moja mała siostrzyczka siedzi na ławce.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
..........................................................................
.........................................................................

Po niebie leniwie płyną chmurki, a słońce mocno przygrzewa.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...

15. Spośród podanych części mowy wypisz:
a) czasowniki w formie osobowej: …………………………………………
b) czasowniki w formie nieosobowej: …………………………………......

piórnik, pisać, tyle, czytanie, idzie, książka, ciekawy, mówiono, przybiłem,
ten, oraz, zdjęto, nie, skorzystaliśmy

16. Spośród podanych wyrazów wypisz części mowy odmienne.
gołąb, szybko, poszedł, biały, lub, trzy, na, tak, mój
…………………………………………………………………………….
Rozwiążcie prosze
:**

2

Odpowiedzi

2010-03-11T19:53:09+01:00
1. Określ osobę, liczbę, czas i rodzaj czasowników.
wygraliśmy - l. mnoga, cz.przeszły, r. męski
pożycza - l.pojedyncza, cz teraźniejszy, r. -
2. Podane czasowniki zapisz w trybie rozkazującym i przypuszczającym (nie zmieniaj osoby ani liczby).

Tryb orzekający Tryb rozkazujący tryb przypuszczający
kupujesz kupowałbyś, kupuj
rysują rysowaliby, niech rysują
piszę pisałabym, rozkazującego ni ma
3- nie umiem
4. Uzupełnij, dopisując formę dokonaną lub niedokonaną czasowników.
pisać - napisać
kończyć - zakończyć
tańczyć - zatańczyć
budować - zbudować


5. Określ przypadek, liczbę i rodzaj rzeczowników występujących w zdaniu:
Wczoraj rozmawiałem z moim bratem o ciekawej książce.
bratem- narzędnik, r. męski, l.poj
książce-miejscownik, l.poj, r żeński
17 3 17
2010-03-11T19:58:28+01:00
1.
wygraliśmy- osoba 1 liczby mnogiej czas . nieokreślony r.nie męsko osobowy
pożycza - osoba 2 liczby poj czas teraźniejszy r. męsko osobowy
2.
Przypuszczający
Ciekawa jestem w jaki sposób wygraliśmy
zastanawia mnie dlaczego ona pożycza pieniądze
Rozkazujący
Wygraliśmy bo trenera dobrego mieliśmy !
3.
Test jest rozwiązywany przez ucznia
Prace uczniów są rozwiązywane przez nauczyciela
Dziecko myjące przez matkę
4.
pisać - dok
kończyć dok
ndk zatańczyć
dok zbudować
5.
M.os.3 liczby poj r. męski
6.
10 2 10