Daje 20 punktów i licze na rozwiązanie ;))

1.stosunek danych liczb zastąp stosunkiem liczb całkowitych .
a) 4½ : 2½
b)12 : 6,8
c)4⅕ :6
d)6 : 3⅕
e)7/8 : 5/16
f)3⅕ : 4
g)15,8 : 7 4/5
h) 1,6 : 0,04
i) 6 2/3 : 62 1/4

2.wyznacz stosunek wielkości
a) 4 kg i 80 dag
b) 1 h i 2o min
c) 50 cm i 0,3 m

daje naj ;))

1

Odpowiedzi

2010-03-12T13:02:16+01:00
4½:2½=⁹/₂:⁵/₂=10:18=5:9

12:6,8=12:³⁴/₅=30:17

4⅕:6=²¹/₅:6=10:7

6:3⅕=6:¹⁶/₅=15:8

⅞:⁵/₁₆=5:14
3⅕:4=4:5
15,8:7⅘=79:39
1,6:0,04=40:1
6⅔:62¼=80:747

2]
a]4kg:80dag=4:0,8=5:1
b]1h:20min=60:20=3:1
c]50cm:0,3m=50:30=5:3