1) Wyjaśnij dlaczego dno Oceanu Atlantyckiego rozszerza się
2) Wymień nazwy czterech obszarów szczególnie narażonych na występowanie trzęsień ziemi
3) Dopisz prawidłowe odpowiedzi do zdań.
a) obszary często nawiedzane przez trzęsienia ziemi położone są głownie........
b) siłę trzęsień ziemi określa się najczęściej w otwartej......
4) Wymień trzy przykłady skutków trzęsień ziemi
5) Na podstawie dostępnych źródeł informacji podaj przykłady działań podejmowanych przez człowieka w celu zminimalizowania skutków trzęsień ziemi (ćw.. Planeta Nowa kl.I str.54,56,57)

Czekam na odpowiedzi na wszystkie pytania.!
Do 20.00 :*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T20:26:22+01:00
1.Dno Atlantyku rozszerza się ponieważ dwie płyty odsuwają się od siebie tutaj płyta południowo-amerykańska od płyty afrykańskiej, a rozpuszczona skała z płaszcza Ziemi podnosi się do powierzchni pomiędzy płytami i twardnieje, tworząc nową skorupę, zwykle w formie grzbietu oceanicznego. Nowo utworzona skorupa osadza się po obu stronach grzbietu, powodując rozszerzanie się dna oceanicznego

2. Japonia, Kalifornia, Alaska, Sumatra, Himalaje, Haiti.
3.
a) obszary często nawiedzane przez trzęsienia ziemi położone są głównie NA STYKU PŁYT LITOSFERY.
b) siłę trzęsień ziemi określa się najczęściej w otwartej SKALI RICHTERA.

4.
- śmierć ludzi i zwierząt
- szkody materialne np. zniszczone domy, fabryki,
-lawiny i osunięcia warstw skalnych
-tsunami
-zmiany w ukształtowaniu powierzchni ziemi

5.
- ograniczenia wydobycia surowców mineralnych
- wzmacnianie konstrukcji budynków
- włączanie i promocja programów działania w przypadku trzęsienia ziemi - Stany Zjednoczone
- rozwój technologii szybkiego powiadamiania i przewidywania trzęsień ziemi.
- obserwacje zjawisk przed trzęsieniami
4 5 4