Odpowiedzi

2010-03-12T21:47:12+01:00
R=82cm
r=promień przekroju

z pitagorasa:

r²=82²-18²
r²=6724-324
r²=6400
r=80cm

]pole dużej kuli=4πr²=4π×82²=26896πcm²
pole przekroju:πr²=π×80²=6400πcm²+½×4πr²=6400π+2π×80²=6400π+12800π=19200πcm²
pole przekroju, które powstało po odcięciu:

26896π-12800π=14096π+6400π=20496π
z twojego zadania nie wynika jednoznacznie o jaki stosunek chodzi

jeśli o stosunek pól tych części to :
20496π19200π=1,0675

rysunku nie umiem tu narysować, ale to nic trudnego


narysuj okrąg , zaznacz środek S
od srodka poprowadz pionowy odcinek do góry(krótki), oznacz go 18
od góry odcinka pionowego, poprowadż w prawo odcinek do okręgu , poziomy,oznacz go r,,, koniec tego odcinka połącz z S
przeciwprostokątną oznacz 82

powstał ci Δ prostokątny
2010-03-12T22:43:09+01:00