Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T09:56:13+01:00
1. Co to jest genetyka ?
2. Wyjaśnij pojęcia : genotyp, replikacja DNA
3. Z czego zbudowane są nukleotydy ?
4. Podaj pełną nazwę kwasu DNA.
5. Co to jest mitoza i mejoza ?
6. Komplementarność nukleotydów

1.genetyka - to nauka o dziedziczności i zmienności
2.genotyp - wszystkie geny organizmu
replikacja DNA - podwojenie nici DNA, podwójna nić DNA ulega rozkręceniu na dwie pojedyncze nici DNA, każda nić dobudowuje drugą na zasadzie komplementarności genu
3.
- cząsteczka cukru (deoksyryboza)
- zasada azotowa
- reszta kwasu fosforowego
4. kwas DNA = kwas DEOKSYRYBONUKLEINOWY
5. Mejoza :
- proces zachodzi podczas tworzenia się gamet
- dwa podziały
- powstają 4 komórki
- każda komórka potomna ma o połowę mniejszą liczbę chromosomów
Mitoza :
- proces zachodzi w komórkach somatycznych
- jeden podział
- powstają 2 komórki
- każda komórka potomna ma tę samą liczbę chromosomów
6.
A = T
T = A
C = G
G = C
A = T
C = G
2 3 2