Beginning/Ending a story.

An interesting beginning catches the reader's attention and a good ending makes him feel satisfied. You can start/end a story by:
using direct speech
"I told you not to go there", John said angrily.
asking a rhetorical question
Who would go into an abandoned house alone?
addressing the reader directly
How you ever come face to face with a crocodile?


Chodzi o napisanie opowiadania na ok 120 słów, o chłopcu, który pojechał na wycieczkę i spotkał się sam na sam z krokodylem, którego bardzo się przestraszył. Krokodyl go gonił, ale chłopcu udało się uciec, ale zgubił aparat ze wszystkimi zdjęciami i nikt mu nie uwierzył.
Coś takiego, z tym że trochę bardziej rozbudowane.

Nie musi być użyta mowa zależna, jednak będzie to plusem :)

1

Odpowiedzi

2010-03-11T20:00:32+01:00
In a sunny day a boy named Chris chose to travel. feet through a dense forest. The new camera is very useful by him because he did a lot of beautiful photo. entered into the forest noticed there is someone here Chryyyyyyyyyyyhii.Hallo suddenly emerged from the mud began to blow crocodil.he scared of the forest and a crocodile as nim.He not wishing the camera fell into the mud but he failed to catch him because the crocodile was just right . When Chris came to her father and mother told them about it but they were laughing with him.

W pewnym słonecznym dniu chłopak o imieniu Chris wybrał się na travel. przez gęsty las nogi .Jego nowy aparat bardzo się mu przydał bo robił mnóstwo pięknych photo. wszedł w głąb lasu zauważył jakieś Chryyyyyyyyyyyhii.Hallo ktoś tu jest i nagle z błota wyłonił się crocodil.he przerażony zaczął wiać z lasu a krokodyl za nim.He nie chcący wpadł do błota aparat lecz nie udało mu się go wyłowić bo krokodyl był tuż tuż. Gdy Chris dotarł do ojca i matki opowiedział im o tym ale oni z niego się śmiali.