Uzupełnij słowne zapisy przebiegu reakcji chemicznych i określ ich typy. Napisz substraty (S), produkty (P), pierwiastki (PCh), i związki chemiczne (ZCh).

a) chlorowodór------->................+.................
Typ reakcji chemicznej:
S........... P..............
PCh........ ZCh...........

b) chlorek miedzi(II) + magnez------------>...............+ miedź
Typ reakcji chemicznej:
S........... P.............
PCh........ ZCh..........

1

Odpowiedzi

2010-03-12T08:53:00+01:00
A) chlorowodór-------> wodór + chlor
HCl ------------> H + Cl
Typ reakcji chemicznej:
S - chlorowodór
P - wodor i chlor
PCh - wodor i chlor
ZCh - chlorowodór

b) chlorek miedzi(II) + magnez------------> chlorek magnezu (II) + miedź
CuCl2 + Mg ------------> MgCl2 + Cu
Typ reakcji chemicznej:
S - chlorek miedzi(II) i magnez
P - chlorek magnezu (II) i miedź
PCh - magnez i miedź
ZCh - chlorek miedzi(II) i chlorek magnezu (II)