1. Uzupełnij reakcje i podaj nazwy soli.

a) Zn + HNO3
b) ZnO + HCl
c) Al + H2S
d) Al2O3 + H2SO4
e) CaO + H2CO3
f) K + H3PO4
g) HNO3 + Ca(OH)2

2. Uzupełnij równania reakcji.

a) Ba + Cl2
b) BaO + SO3
c) K2O + SO2
d) Ca(OH)2 + H2O5
e) Li + S
f) KOH + P4010
g) Al2O3 + CO2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T20:40:40+01:00
A) Zn + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + H2 azotan(V) cynku
b) ZnO + 2HCl = ZnCl2 + H2O chlorek cynku
c) 2Al + 3H2S = Al2S3 + 3H2 siarczek glinu
d) Al2O3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2O siarczan(VI) glinu
e) CaO + H2CO3 = CaCO3 + H2O weglan wapnia
f) 6K + 2H3PO4 = 2K3PO4 + 3H2 fosforan (V) potasu
g) 2HNO3 + Ca(OH)2 = Ca(NO3)2 + 2H2O azotan(V) wapnia

a) Ba + Cl2 = BaCl2
b) BaO + SO3 = BaSO4
c) K2O + SO2 = K2SO3
d) Ca(OH)2 + N2O5 = Ca(NO3)2 + H2O
e) 2Li + S = Li2S
f) 12KOH + P4010 = 4K3PO4 + 6H2O
g) Al2O3 + 3CO2 = Al2(CO3)3
1 5 1