1.Napisz rownanie reakcji dysocjacji kwasu mrowkowego, nazwij jony.
2. Napisz rownanie reakcji kwasu stearynowego z zasada sodowa.Nazwij produkty.
3.Napisz rownanie reakcji kwasu octowego z zasada sodowa. Nazwij produkty.
4.Jakie jest zastosowanie metanu?

all.!

1

Odpowiedzi

2010-03-11T19:55:48+01:00
1.Napisz rownanie reakcji dysocjacji kwasu mrowkowego, nazwij jony.
HCOOH -> H+ + COOH- kationy wodorowe, aniony mrówczanowe
2. Napisz rownanie reakcji kwasu stearynowego z zasada sodowa.Nazwij produkty.
C17H35COOH + NaOH -> C17H35COONa + H2O stearynian sodu (mydło sodowe) i woda
3.Napisz rownanie reakcji kwasu octowego z zasada sodowa. Nazwij produkty.
CH3COOH + NaOH -> CH3COONa + H2O octan sodu i woda
4.Jakie jest zastosowanie metanu?
- jako paliwo
- jako surowiec do otrzymywania tworzyw sztucznych
- w przemyśle energetycznym