Odmień przez imiesłow przymiotnikowy czynny i bierny oraz przez przysłóskowy współczesny i uprzedni
o ile to możliwe

a) podszyć (w sensie podszyć się pod kogoś)
b)darować
c)święcić
d) dokończ frazeoligizm
Z ....... czołem.
i co wyjdze w popunkcie d) też trzeba odmienić

1

Odpowiedzi

2009-10-24T15:32:43+02:00
A)podszywany, podszywający, podszywając,podszywszy
b)darowany, darujący, darując, darowawszy
c)święcony, święcący, święcąc, poświęciwszy
d) Z podniesionym czołem
d)podniesiony, -, podnosząc, podniesiwszy.
7 1 7