PoMOCY PlISS Książka do I gimnazjum str189/zad11 i str203/zad46

1Wypisz dane,szukane,rozwiązanie
Z 30kg solanki dwuprocentowej(0,02) odparowano wodę i otrzymano solankę trzyprocentową(0,03).Ile wody odparowano?

2Wypisz dane,szukane,rozwiązanie
a) Ile soli trzeba wsypać do 23kg wody,aby otrzymać roztwór ośmioprocentowy(0,08)?
b) Ile soli trzeba wsypać do 21kg solanki pięcioprocentowej(0,05),aby otrzymać solankę siedmioprocentową(0,07)?
c) Ile wody trzeba dolać do 3kg solanki dziesięcioprocentowej(0,10) aby otrzymać solankę sześcioprocentową(0,06)

1

Odpowiedzi

2010-03-11T21:34:53+01:00
A)3%(30-x)=0,6
0,03(30-x)=0,6/*100
3(30-x)60
90-3x=60/-90
-3x=-30/:(-3)
x=10


b)5%*x=0,05
6%(x-10)=0,05x
0,06(x-10)=0,05x/*100
6(x-10)=5x
6x-60=5x/-6x
-60=-x/:(-1)
x=60Odp.Na poczatku było 60 kg solanki.