Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T20:05:26+01:00
Ojciec pyta syna:
- Co robiliście dziś na matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też nikt go do tej pory nie znalazł...

tlumaczenia
The father asks the son:
- What did you do in math today?
- We looked for a common denominator.
- Something like that! When I was in school, or looking for a common denominator! Also that no one has so far not found ...

mam nawet dwa
Szkolna pani psycholog mówi do kobiety na wywiadówce:
- Pani syn ma kompleks Edypa.
- Kompleks, nie kompleks - ważne, żeby mamunię kochał!

School psychologist tells you the woman on the scout:
- Your son has the Oedipus complex.
- Complex, not complex - it was important that mum loved!
6 4 6