Zad8. Ułóż i rozwiąż odpowiednie równania.
b)Średnia arytmetyczna liczby x i liczby o 7 wiekszej od x wynosi 20. c) Do liczby 15 dodano liczbe y, a od liczby 51 odjeto y i otrzymano rowne liczby.
zad7.Ułóż i rozwiąz odpowiednie rownania:
a)Jaka to liczba, ktorej 12% wynosi 6?
b) liczbę y zmniejszono o 14% i otzrzymano 40,42. Znajdz liczbe y.
c)Liczba o 10% większa od pewnej liczby a jest rowna 143.Znajdz liczbe a.
zad9Rozwiaz rownania:
a)-2(2x-1)=x/3 b)²/₅(3-x)=2 c)¾(2-3x)=-6 d)⅕(x-3)=9-x
Prosze o rozwiozanie zadanie poniewaz jest na jutro

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T12:02:34+01:00
B)Średnia arytmetyczna liczby x i liczby o 7 wiekszej od x wynosi 20
(X+X+7):2=20 /*2
X+X+7=40
2x = 33 /:2
x = 16,5
c) Do liczby 15 dodano liczbe y, a od liczby 51 odjeto y i otrzymano rowne liczby
15 + y = 51 - y
y + y = 51 - 15
2y = 36 /:2
y = 18
a)Jaka to liczba, ktorej 12% wynosi 6?
12% * x = 6
0,12 * x = 6/:0,12
x=50

b) liczbę y zmniejszono o 14% i otzrzymano 40,42. Znajdz liczbe y.
86% * y = 40,42
0,86 * y = 40,42/:0,86
y=47

c)Liczba o 10% większa od pewnej liczby a jest rowna 143.Znajdz liczbe a.
110% * a = 143
1,10 * a = 143/:1,1
a = 130